Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Lucie Nowak

 

září 2002 – červen 2003 Dálkové studium na státni jazykové škole v Plzni
Státní základní jazyková zkouška z jazyka německého (zkouška odpovídá úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada Evropy)), Státní všeobecná jazyková zkouška z jazyka německého (zkouška odpovídá úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada Evropy))
září 2003 – červen 2004 Dálkové studium na státni jazykové škole v Praze
Státní speciální jazyková zkouška pro obor tlumočnický z jazyka německého (zkouška odpovídá úrovni C2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada Evropy)), Státní speciální jazyková zkouška pro obor překladatelský z jazyka německého (zkouška odpovídá úrovni C2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada Evropy))
říjen 2005- prosinec 2009 Pedagogická Fakulta Univerzity v Regensburku,
úspěšné absolvování studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ, kombinace předmětů : německý jazyk, dějepis, matematika, výtvarná výchova
září 2011 – květen 2012

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Ústav pro další vzdělávání právníků – JURIDIKUM

  • doplňkové studium pro soudní překladatele a tlumočníky v oblasti českého a německého práva
  • absolvování studia jako podmínka celé řady soudu pro jmenování soudním tlumočníkem a překladatelem
  • právnické minimum
27.06.2012 Složení přísahy a oficiální jmenování tlumočníkem pro jazyk německý na základě rozhodnutí – jmenovacího dekretu vydaného Krajským soudem v Plzni.
05.08 2013 Zemský úřad pro školu a vzdělání, pracoviště Lipsko, oddělení 4/referát 42 tlumočnické a překladatelské zkoušky. Složení překladatelských zkoušek v německém, jakož i v českém úředním jazyce se zaměřením na právo.
16.12. 2013 Složení přísahy a oficiální jmenování prezidentem Zemského soudu Řezno soudním překladatelem pro jazyk český v Bavorsku
05.01.2022

Zemský úřad pro školu a vzdělání, pracoviště Lipsko, oddělení 4/referát 42 tlumočnické a překladatelské zkoušky.
Složení tlumočnických zkoušek, spočívajících z konsekutivního, simultánního tlumočení (tlumeně – šeptáním) a tlumočení ústního jednání (bilaterální tlumočení) vedeného v německém, jakož i v českém úředním jazyce v právní oblasti.

06.05.2022 Složení přísahy a oficiální jmenování prezidentkou Zemského soudu Řezno soudním tlumočníkem pro jazyk český v Bavorsku.

 

Lucie Nowak 
Luženická 666,
Týnské předměstí
34401 Domažlice,
Česká republika

lucie-nowak@web.de

© 2024 Lucie Nowak - Dolmetscher- und Übersetzungsdienst. Designed by MEDIA PRESS WERBEAGENTUR