Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Tiráž

Údaje podle § 5 TMG/zákona o telemédiích:

Lucie Nowak
Luženická 666, Týnské předměstí
34401 Domažlice, Česká republika

Kontakt:

E-Mail:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zdroj: Impressumgenerator, http://www.e-recht24.de

Vyloučení odpovědnosti:

Odpovědnost za textový obsah

Obsah našich stránek byl sestavován s největší možnou péčí, avšak nemůžeme poskytnout jakoukoliv záruku na správnost, kompletnost a aktuálnost. Jsme poskytovatelé služeb v souladu s platnou německou legislativou a příslušnými předpisy a směrnicemi (§ 7 odstavec 1 TMG/zákona o telemédiích) a neseme odpovědnost za textový obsah našich internetových stránek. Ve smyslu platné německé legislativy a příslušných předpisů a směrnic (§§ 8 až 10 TMG/zákona o telemédiích) nejsme povinni kontrolovat či monitorovat data a informace přijaté zvenčí, či získané z paměťových zdrojů, ani zjišťovat podrobnosti těchto dat a informací z důvodu nezákonných aktivit či úmyslů. Neměnné k výše uvedenému jsou naše povinnosti odstranit, či zastavit užívání jakýchkoliv takových dat. Tyto závazky se nestávají platnými do doby, než je nezákonný původ prokázán a zveřejněn. Jestliže se dozvíme o takovémto porušení práva, odstraníme neprodleně dotyčné obsahy.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí internetové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto ani nemůžeme za tento cizí obsah převzít odpovědnost. Za obsah těchto odkazovaných stránek nese odpovědnost vždy příslušný poskytovatel služeb nebo provozovatel stránek. U odkazovaných stránek byla v okamžiku vložení odkazu provedena kontrola na eventuální porušení práva. Protiprávní obsah nebyl v okamžiku vložení odkazu nalezen. Kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétního podnětu týkajícího se porušení práva myslitelná. Jestliže se dozvíme o takovémto porušení práva, odstraníme neprodleně dotyčné odkazy.

Autorské právo

Obsahy a díla vytvořená provozovatelem na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Množení, zpracování, šíření a jakýkoliv druh zhodnocení mimo hranice autorského práva vyžadují písemný souhlas příslušného autora resp. zpracovatele. Download a kopie těchto stránek jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsahy na těchto stránkách nebyly samotným provozovatelem vytvořeny, budou respektována autorská práva třetích osob. Obsahy třetích osob budou jako takové označeny. Měli byste si přesto povšimnout porušení autorského práva, žádáme Vás tímto o upozornění. Při zjištění, že došlo k porušení práva, odstraníme okamžitě dotyčné obsahy.

Ochrana dat

Užívání našich stránek je zpravidla možné i bez udání osobních dat. Pokud jsou na našich stránkách získávána osobní data (např. jméno, adresa nebo e-mailová adresa), děje se tak pokud možno vždy jen na dobrovolném základě. Tato data nebudou bez výslovného souhlasu poskytnuta třetím osobám. Poukazujeme na to, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci pomocí e-mailů) může vykazovat bezpečnostní mezery. Soustavná ochrana dat před přístupem třetích osob není možná. Výslovně protestujeme proti používání kontaktních dat zveřejněných v rámci tirážní povinnosti třetími osobami k zaslání reklamy a informačních matriálů, které nebyly výslovně vyžádány. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právní kroky v případě zaslání nevyžádaných reklamních informací, např. formou e-mailů se spamy.

zdoje: Disclaimer von eRecht24, dem Portal zum Internetrecht von Rechtsanwalt Sören Siebert

Lucie Nowak 
Luženická 666,
Týnské předměstí
34401 Domažlice,
Česká republika

lucie-nowak@web.de

© 2024 Lucie Nowak - Dolmetscher- und Übersetzungsdienst. Designed by MEDIA PRESS WERBEAGENTUR